Handlekurv

Handlekurven din er tom

Personvernerklæring for heyme.no

Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Personvernerklæringen gjelder lagring av opplysninger knyttet til aktiviteter relatert til heyme.no sin virksomhet, som beskrevet under.

Heyme.no er dataansvarlig. Daglig leder er behandlingssansvarlig og kan kontaktes på e- post: eirik@heyme.no. 

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Ved handel i nettbutikk.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via våre nettsider.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. heyme.no bruker i dag informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Når du besøker heyme.no installerer vi informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre. Dersom du gir samtykke, kan vi også bruke informasjonskapsler til andre formål, slik som analyse, brukervennlighet eller forbedring av utvalg.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre det konkrete formålet ved din henvendelse. Vi samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med:

 • salg av produkter via vår netthandelsløsning
 • utsendelse av informasjon via sosiale medier

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Å sluttføre en ordre. I den grad informasjonen lagres etter endt kjøp må du som kunde, ved registrering, ha samtykket til at informasjonen kan lagres.
 • Å tilgjengeliggjøre nyhetsoppdateringer i form av bilde og tekst via sosiale medier.
 • Følge opp innkommende forespørsler (e-post eller telefonsamtaler).

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker blir lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, fysisk adresse og e-postadresse. Vi samler også inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i kommunikasjon og aktiviteter, som telefonsamtaler og e- post. Fra nettsidene våre kan vi samle inn IP-adresser og informasjon om handlinger utført på siden.

Heyme.no samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som heyme.no har om deg.
 • Rett til å be om å få korrigert personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for heyme.no å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
 • Rett til å be om at heyme.no gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til eirik@heyme.no.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Tredjeparts tjenesteleverandører:

Vi kan dele opplysningene med leverandører som utfører tjenester på våre vegne i den grad de har behov for opplysningene for å utføre tjenestene.

Personvern ved bruk av leverandører (databehandlere/underdatabehandlere)

Ved bruk leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere/underdatabehandlere), har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

De primære databehandlerne som heyme.no benytter er:

 • Gmail: epost
 • Googledisk: skybasert lagringstjeneste
 • Shopify: nettside og nettbutikk
 • Webkul: applikasjonsleverandør til shopify
 • Stripe: betalingsløsning
 • Dropbox: skybasert datalagringstjeneste
 • Facebook/Instagram: sosiale medier
 • Google: søkemotor

Sikring av personopplysninger

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Vi har også interne rutiner for å hindre at uvedkommende får tilgang til personopplysninger (konfidensialitet), og for å hindre uautorisert endring av personopplysningene (integritet).

Vi påser at databehandlingsavtaler med leverandører som håndterer person-opplysninger på vegne av oss beskriver adekvate sikringstiltak.

Endringer i denne personvernerklæringen

Heyme.no forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte eirik@heyme.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Datatilsynet, som er tilsynsmyndigheter i Norge kan kontaktes på: www.datatilsynet.no.

 

 

Translation missing: nb.general.search.loading