Handlekurv

Handlekurven din er tom

Salgsbetingelser

Generelt

heyme.no forholder seg til det regelverket forbrukerrådet anbefaler for netthandelsløsninger. Våre betingelser består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

heyme.no er en digital markedsplass hvor privatprodusent og privatkunde innen samme geografiske område kan møtes for å handle. Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som kjøper og den enkelte butikk på nettstedet heyme.no for varer som selges gjennom nettstedet. Selger og butikk vil i denne sammenhengen bety det samme.

Ansvar

Som bruker av heyme.no forstår og aksepterer du at heyme.no kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet heyme.no. heyme.no opptrer således som bindeledd og er ikke part i handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jmfr. E-handelsloven §18 og Lov om forbrukerkjøp §1. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av denne avtalen, samt forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven regulerer handel mellom privatperson og en profesjonell part, dvs. der selger opptrer i næringsvirksomhet.

Betalingsbetingelser

Prisen for varen oppgitt i de ulike butikkene inkluderer eventuelle avgifter. Om frakt skulle tilkomme, eller om andre gebyrer påløper blir dette oppgitt ved fullføring av kjøpet, og før betaling. Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet.

Betaling

Alt av oppgjør går via Stripe betalingsløsning. stripe sørger for rask, sikker og kryptert betaling. All informasjon i forbindelse med oppgjør håndteres av Stripe og vil aldri være tilgjengelig for denne nettbutikken.

Ordrebekreftelse

Ved fullføring av kjøpet sendes en ordrebekreftelse til kjøper med kopi til selger. Ordrebekreftelsen sendes kun elektronisk og er kjøpers kjøpsdokumentasjon.

Varen, prisen på varen, og alle avgifter og gebyrer er beskrevet i ordrebekreftelsen. Det fremkommer også av ordrebekreftelsen hvem selger er og hvilken betalingsform som er valgt.

Henting av vare

Kjøper plikter å hente varen hos selger innenfor oppgitt tidsintervall for ferdigstillelse, som er angitt for kunde på bestillingstidspunktet.

Dersom kjøper ikke henter varen innenfor avtalt tidsintervall, og dermed ikke får overlevert varen, påhviler det ikke selger å erstatte varen. Kjøper har i et slikt tilfelle heller ingen rett til å kreve heving av kjøpet, eller å få hele eller deler av kjøpesummen tilbakebetalt  

Dersom selger ikke leverer varen eller leveringen er vesentlig forsinket, så har kjøper rett til å kreve heving av kjøpet, og at kjøpesummen inklusive avgifter og gebyrer, i sin helhet, blir tilbakebetalt.

Angrerett

Angreretten gjelder ikke for varer som forringes eller raskt går ut på dato, jf. Angrerettsloven § 22.

Reklamasjon

Selger har ansvar for varen inntil den er overlevert til kjøper. Selger garanterer for at varen er som beskrevet eller vist i butikken på nettstedet. Siden dette er håndverk, kan små avvik i utseende fra produktbilder på nettstedet forekomme.

Kjøper kjøper varen slik den er beskrevet eller vist i butikken på nettstedet, med de eventuelle avvikene i utseende som nevnt over.

Dersom varen ikke er som forventet kan kjøper reklamere til selger. Slik reklamasjon skal gjøres direkte til selger innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av kjøper. Dersom det er mangel eller feil ved varen så kan kjøper kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, eller kreve heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Tvist

Ved uenighet eller tvist, så skal uenigheten eller tvisten søkes løst direkte mellom selger og kjøper. heyme.no er ikke part i handelen, jmfr. avsnittet om ansvarsforhold, og vil derfor ikke være part i uenigheten eller en eventuell tvist mellom selger og kjøper.

Translation missing: nb.general.search.loading